bài học ý nghĩa cho người chồng

bài học ý nghĩa cho người chồng Hôm nay đến nhà đứa bạn chơi. Thấy nó làm việc nhà quần quật, còn cô vợ thì nằm ngủ. Khó chịu liền hỏi nó: sao vợ mày không làm mà mày lại làm? Nó bảo: vợ tao đang tới...

Những bài học cuộc sống

Con trai con gái đều được ví như những đồ vật – Có những thứ không phải của mình: Giữ lại cũng sẽ mất… Giành giật cũng sẽ hư… – Vậy thì thôi hãy trả nó về đúng nơi của nó. . ....