Huy hiệu ở Kalos

Các trận chiến hội quán ở Kalos

Hội quán ở Kalos, Satoshi đã phiêu lưu tới vùng đất mới cùng những Pokemon mà chỉ có ở vùng Kalos, cùng xem lại những hội quán mà thánh Sa đã chiến đấu để có thể giành được huy hiệu nhé. 1. Bug Badge...

Các trận chiến hội quán ở Isshu

Unova League   1. Trio Badge ( Hội quán Sanyo! Thi đấu với Baoppu, Hiyappu và Yanappu! )   Thu được ở tập 665, Satoshi có thể chọn cho mình một hệ để chiến đấu nhưng Satoshi đã chọn chiến đấu với cả ...

Các trận chiến hội quán ở Sinnoh

Sinnoh League 1. Coal Badge ( O’er the Rampardos we Watched! ) lượt đi thua ở tập 485. lượt về thắng và thu được huy hiệu ở tập 487 2. Forest Badge ( The Grass Menagerie! ) Thử sức ở tập 500. c...

Các trận chiến hội quán ở Hoenn

Hoenn League 1. Stone Badge ( The Winner By a Nosepass! ) Thu được ở tập 292. Sau khi đánh bại chủ hội quán trẻ tuổi.   2. Knuckle Badge ( Just One of the Geysers ) Thu được ở tập 307. 3. Dynamo Badg...
Liên minh Johto

Các trận chiến hội quán ở Johto

Johto League 1. Zephyr Badge ( Fighting Flyer with Fire )   Thu được ở tập 133. 2. Hive Badge ( Gettin’ The Bugs Out ) Thu được ở tập 146. 3. Plain Badge ( A Dairy Tale Ending )   Thu...