Các trận chiến hội quán ở Sinnoh

Sinnoh League 1. Coal Badge ( O’er the Rampardos we Watched! ) lượt đi thua ở tập 485. lượt về thắng và thu được huy hiệu ở tập 487 2. Forest Badge ( The Grass Menagerie! ) Thử sức ở tập 500. c...