Câu chuyện cảm động về người cha

Câu chuyện cảm động về người cha

Câu chuyện cảm động về người cha : Phở chỉ dành cho bố ( Nhớ lại thời khó khăn của thời bao cấp). Mọi người sinh ra đều có một người cha, nhưng người cha đó như thế nào cuộc sống ra sao, không ai địn...