40 câu nói dạy đời thời hiện đại

40 câu nói dạy đời thời hiện đại

40 câu nói dạy đời thời hiện đại, cuộc sống thời nay cứ xô bồ nhiều chuyện, làm xao lãng đi những phẩm chất tốt của cuộc sống đương đại, trước tình hình đó có cụ già Thái Nguyên đã đọc lên những câu ...