Đừng xét đoán người khác bởi vẻ bề ngoài

Đừng xét đoán người khác bởi vẻ bề ngoài

Đừng xét đoán người khác bởi vẻ bề ngoài, có những người tuy bề ngoài người ta xấu, ít nói nhưng nội tâm người ta lại rất là chín chắn thấu đáo, có những người bề ngoài hoạt bát hay nói nhưng bên tro...