chuyện cười “Rạch ròi”

RẠCH RÒI Bà vợ nói với chồng: – Kể từ hôm nay, mọi việc tôi làm sẽ phải tính bằng tiền! Tôi chán làm không công lắm rồi. – Cụ thể thế nào? – Nấu ăn: 30 ngàn một bữa, giặt quần áo 40 ngàn một chậu, “l...