Sự vô thường ở đời

Giải tỏa cảm xúc

Giải tỏa cảm xúc Bạn cứ khóc, nếu mình gặp bất hạnh Nước mắt rơi, có phải thấy nhẹ lòng? Những nỗi buồn, nếu cố giả vờ không Sẽ đau lắm, bởi tổn thương…. ai biết! Bạn cứ khóc, nếu sức mình cạn ...