Thẻ: Con người sinh ra là để phát triển: Trong đời người có những cái tốt nhất mà phải hướng đến có những điều đẹp nhất