Hướng dẫn sử dụng bao cao su

Hướng dẫn sử dụng bao cao su: Để áp dụng kế hoạch hóa gia đình cho miền cao tây nguyên có một sự hướng dẫn dùng bao cao su, nhưng vì dùng lời quá lịch sử hoặc nói tránh đi, người hướng dẫn đã hướng dẫn người ở đây dùng bao cao su một cách sai lạc, dẫn đến chuyện hài hước về cách sử dụng bao cao su một cách chính xác. Dưới đây là câu chuyện hài hước về cách sử dụng bao cao su.


bao cao su, Để ứng dụng KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VÙNG CAO. Có một đoàn lên một vùng cao tây nguyên, để tuyên truyền về sinh đẻ phải có kế hoạch. Khi tới nơi, tối đó đoàn đã cử ra 2người có tiếng là diễn đạt hay, mau hiểu nhất, để người vùng cao, vùng sâu nhanh nắm bắt được ý tưởng của truyên truyền kế hoạch hóa gđ.
Sau khi nói chuyện, phân tích khuyên nhủ nên đẻ con ít để đời sống gđ đảm bảo hp, ko đói nghèo… và đến khi hướng dẫn cách để kế hoạch đảm bảo tốt nhất hiện nay. Cô diễn trình, lấy một cái bao cao su ra, và nói khi vk, ck quan hệ là phải đeo vào để Ko có con. Cô bóc ra và hướng dẫn cách đeo cho các phụ nữ và đàn ông ở trong ngôi làng ấy… cô đã đưa hai ngón tay lên, từ từ đút bao cao su vào. Cô nói mọi người đã thấy tôi làm và có hiểu không? Cả làng đều đồng thanh nói: ” cán bộ nói và hướng dẫn thế hiểu nhiều rồi “.
Đoàn tuyên truyền cũng tạm biệt làng ấy để đi những nơi khác…
Thế rồi thời gian thấm thoát cũng đã được gần bốn tháng. Thì các trạm y tế xã đã bị người dân đến tra hỏi.. là vì sao mà cán bộ nói và hướng dẫn nhưng vk tôi vẫn có bầu hả..?
Đoàn kiểm tra lập tức về điều tra..
Đi ngang qua thấy một người phụ nữ trên đầu đeo bám toàn những bao cao su, giống như là uốn tóc. Bèn hỏi thăm ngay.

Hướng dẫn sử dụng bao cao su

Người phụ nữ này nói:
Cán bộ nói mỗi lần vk, ck quan hệ thì lấy ra đeo vào ngón tay, thì người dân cũng làm như thế. Cán bộ lừa gạt dân, làm chúng tôi vẫn có bầu. Chỉ được mỗi có ích là nhờ có cái bao cao su mà chúng tôi uốn tóc được và hiệu quả Thôi àk..
Đoàn kiểm tra….????? Chết mất… hướng dẫn thế thì bảo sao mà…. khổ nỗi vì không thể có cái ý để thực tế hơn cho bà con hiểu…. thế là quay lại đặt vòng muôn năm…!!!

Pin It

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *