Pokemon của Satoshi Vùng Sinnoh

Vùng Sinnoh: Pokemon đầu tiên là:


Mukkuru

1. Mukkuru: Thu phục ở tập 471

Mukubird

Tiến hóa thành Mukubird ở tập 482.

Mukuhawk

 Tiến hóa thành Mukuhawk ở tập 587.

Naetle

2. Naetle: Thu phục ở tập 474

Hayashigame

Tiến hóa thành Hayashigame ở tập 569

Dodaitose

Tiến hóa thành Dodaitose ở tập 635

Hikozaru

 3. Hikozaru: Thu phục ở tập 521

Moukazaru

Tiến hóa thành Moukazaru ở tập 601

Goukazaru

Tiến hóa thành Goukazaru ở tập 632.

Buoysel

 4. Buoysel: Trao đổi với Hikari ở tập 524

 Gliger

 5. Gliger: Thu phục ở tập 533

Glion

Tiến hóa thành Glion ở tập 554. Chia tay ở tập 623. Vì để lại để Glion học thêm các chiêu thức tránh đòn. Quay lại ở tập 654. để tham gia chiến đấu liên minh Sinnoh 

Fukamaru

6. Fukamaru: Thu phục ở tập 626. Là một Pokemon cứng đầu, gặp kim loại nào cũng nhai. Sau khi được Satoshi cứu nó đã đi theo cậu.

henrymanh

Là một IT nhưng cái gì cũng biết, biết nhiều quá nên không có cái gì là siêu, giỏi cả....:D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *