Pokemon của Satoshi Vùng Hoenn

Vùng Hoenn: Pokemon đầu tiên là:


Subame

 1. Subame: Thu phục ở tập 280.

Ohsubame

 Tiến hóa thành Ohsubame ở tập 356

Kimori

2. Kimori: Thu phục ở tập 283

Juptile

Tiến hóa thành Juptile ở tập 342

Jukain

Tiến hóa thành Jukain ở tập 438

Heigani

3. Heigani: Thu phục ở tập 299.

Cotoise

4. Cotoise: Thu phục ở tập 334.

Yukiwarashi

5. Yukiwarashi: Thu phục ở tập 385

Onigohri

Tiến hóa thành Onigohri ở tập 400.


Eipam

6. Ei-pam: Thu phục ở tập 459. Trao đổi với Hikari ở tập 524. Là một Pokemon giống cái, tính tình nghịch ngợm, hay ganh tị, nó thích thi Pokemon contest hơn là thi đấu Pokemon nên Satoshi đã trao đổi nó với Hikari.

Pin It

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.