Các trận chiến hội quán ở Johto

Johto League

1. Zephyr Badge ( Fighting Flyer with Fire )

 

Thu được ở tập 133.

2. Hive Badge ( Gettin’ The Bugs Out )
Thu được ở tập 146.
3. Plain Badge ( A Dairy Tale Ending )

 

Thu được ở tập 161.

4. Fog Badge ( From Ghost to Ghost )

Thu được ở tập 184.
5. Storm Badge ( Machoke, Machoke Man! )

Thu được ở tập 211.
6. Mineral Badge ( Nerves of Steelix! )

 

Thu được ở tập 226.

7. Glacier Badge ( Nice Pryce, Baby! )

 

Thu được ở tập 240.
8. Rising Badge ( Better Eight Than Never ) 
Thu được ở tập 256.

Pin It

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.