Pokemon của Kojiro

Pokemon của Kojiro:
Dogas

Dogas: Xuất hiện ở tập 002.

Matadogas

Tiến hóa thành Matadogas ở tập 031. Chia tay ở tập 282. Pokemon chủ bài của Kojiro trong mọi trận đấu.

Utsubot

Utsubot: Tiến hóa ở tập 057. Chia tay ở tập 263. Kojiro đã thu phục con Utsudon ở một nơi nào đó, sau khi gửi vào trung tâm chăm sóc nó đã tiến hóa thành Utsubot. Nó thường hút Kojiro vào khi bị gọi ra. Sau này Kojiro đã thu phục thêm một con Utsubot và chúng đã cùng nhau vào rừng xây dựng hạnh phúc.
Sabonea

Sabonea: Thu phục ở tập 282. Chia tay ở tập 523. Sau khi được Kojiro cho ăn bánh, nó muốn cám ơn nên đã quyết định đi theo và trở thành Pokemon chủ bài của Kojiro. Kojiro đã gửi nó cho Natane huấn luyện.
Chirean

Chirean: Thu phục ở tập 360. Chia tay ở tập 424. Là một Pokemon rất vô tư, hồn nhiên, Kojiro không sử dụng nó trong chiến đấu.

Manene

Manene: Thu phục ở tập 424. Kojiro vô tình làm rơi quả cầu Poke xuống đất và nó đã tự chui vào quả cầu.
Muskippa

Muskippa: Thu phục ở tập 471.
Desumasu

Desumasu: Thu phục ở tập 685.

henrymanh

Là một IT nhưng cái gì cũng biết, biết nhiều quá nên không có cái gì là siêu, giỏi cả....:D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *