Các trận chiến hội quán ở Sinnoh

Sinnoh League

1. Coal Badge ( O’er the Rampardos we Watched! )

Coal Badge
lượt đi thua ở tập 485. lượt về thắng và thu được huy hiệu ở tập 487


2. Forest Badge ( The Grass Menagerie! )

Forest Badge
Thử sức ở tập 500. chiến thắng và thu được huy hiệu ở tập 506.


3. Cobble Badge ( A Triple Fighting Chance! )

Cobble Badge
Thu được ở tập 537. chiến đấu ở hội quán Tobari.


4. Fen Badge ( A Crasher Course in Power! )

Fen Badge
Thu được ở tập 552Hội quán Nomese! Đấu với Maximum mặt nạ


5. Relic Badge ( Shield with a Twist! )

Relic Badge
Thu được ở tập 571Trận đấu hội quán Yosuga! Đấu với Melissa!


6. Mine Badge ( Dealing With Defensive Types! – Huy hiệu mỏ than )

Mine Badge
Thu được ở tập 577Thi đấu hội quán Mio! Trận đấu sắt thép!


7. Icicle Badge ( Sliding Into Seventh! )

Icicle Badge
Thu được ở tập 596. Hội quán Kissaki! Đấu trường băng giá!


8. Beacon Badge ( Electric Shock Battle! The Final Badge!! )

Beacon Badge

Gặp nhau ở tập 635 tái chiến và giành huy hiệu ở tập 648.

henrymanh

Là một IT nhưng cái gì cũng biết, biết nhiều quá nên không có cái gì là siêu, giỏi cả....:D

Một bình luận trong “Các trận chiến hội quán ở Sinnoh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *