Những bài học cuộc sống

Con trai con gái đều được ví như những đồ vật

Ảnh:

– Có những thứ không phải của mình:
Giữ lại cũng sẽ mất…
Giành giật cũng sẽ hư…
– Vậy thì thôi hãy trả nó về đúng nơi của nó. . .
– Cũng giống như con người,
càng ràng buộc,càng giữ chặt thì càng mất. . .
– Thôi vậy buông tay cho
người ta đi, nếu thực sự
cần, thì người sẽ tự quay lại ….

Ảnh: - Có những thứ không phải của mình:
Giữ lại cũng sẽ mất...
Giành giật cũng sẽ hư...
- Vậy thì thôi hãy trả nó về đúng nơi của nó. . .
- Cũng giống như con người,
càng ràng buộc,càng giữ chặt thì càng mất. . .
- Thôi vậy buông tay cho
người ta đi, nếu thực sự
cần, thì người sẽ tự quay lại ....

Những điều cần nhớ trong cuộc sống

Ảnh:

Hạnh phúc là gì?

Ảnh:

Pin It

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *