Pokemon của Takeshi

Pokemon của Takeshi
Pokemon của Takeshi:

 

 

Ishitsubute: Xuất hiện ở tập 005.

 

Iwark: Xuất hiện ở tập 005.

Tiến hóa thành Haganeil ở tập 454.

 

Zubat: Thu phục ở tập 006.

Tiến hóa thành Golbat ở tập 167.

Tiến hóa thành Crobat ở tập198.

 

Rokon: Được Yuki tặng ở tập 028. Trả lại Yuki ở tập 171.

 

Kunugidama: Thu phục ở tập 145.

Tiến hóa thành Foretos ở tập 261.

 

Hassboh: Thu phục ở tập 288.

Tiến hóa thành Hasubrero ở tập 339.

Tiến hóa thành Runpappa ở tập 382.

 

Mizugorou: Thu phục ở tập 301.

Tiến hóa thành Numacraw ở tập 425.

 

Usohachi: Thu phục ở tập 433.

Tiến hóa thành Usokkie ở tập 483.

 

Gureggru: Thu phục ở tập 477.

 

Pinpuku: Nở từ trứng ở tập 507.

Tiến hóa thành Lucky ở tập 659.

henrymanh

Là một IT nhưng cái gì cũng biết, biết nhiều quá nên không có cái gì là siêu, giỏi cả....:D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *